spektrometr ramana
Kategorie:

W jaki sposób przeanalizować skład chemiczny substancji?

Avatar
Opublikowane przez Admin

W wielu dziedzinach przemysłu jakość materiału wejściowego jest kluczowym aspektem, od którego zależy wykonanie danego produktu. Z tego powodu, wiele firm chce mieć pewność, iż dostarczany materiał jest zgodny z zamawianą specyfikacją. Z tego powodu, warto zainwestować w spektrometr Ramana.

Czym jest spektroskopia Ramana?

Jednym ze sposobów analizy składu chemicznego jest spektroskopia. Ogólnie rzecz biorąc, spektrosopia jest dziedziną nauki skupiającą się na badaniu i interpretacji widm powstających na skutek działania różnego rodzaju promieniowania na materię. Spektroskopia Ramana polega natomiast na pomiarze rozproszenia Ramana. Jest to zjawisko nieelastycznego rozpraszania fotonów. W zależności od widma rozproszenia, możliwa jest obserwacja intensywności danego pasma. Pierwiastki chemiczne posiadają własne charakterystyczne pasma, co sprawia, że na podstawie pewnych punktów odniesienia, możliwa jest analiza składu substancji.

Dlaczego warto wybrać spektrometr Ramana?

Chcąc mieć pewność co do jakości kupowanego surowca warto mieć w zanadrzu możliwość weryfikacji. Z tego powodu, spektroskopia ramanowska jest tak popularna. Dzięki zakupowi odpowiedniego sprzętu jakim jest spektrometr Ramana, istnieje możliwość precyzyjnej identyfikacji pierwiastków chemicznych oraz ich zawartości. W ten sposób, można z łatwością potwierdzić czy kupowana stal to taki gatunek jaki został zamówiony.

Podsumowując, spektroskopia jest jedną z najlepszych metod pozwalającą precyzyjnie określić skład chemiczny badanej substancji. Wykorzystanie zjawiska rozpraszania promieniowania przez poszczególne związki znalazło zastosowanie w wielu dziedzinach ludzkiego życia. Identyfikacja materiału to tylko jedno z nich. Wykorzystanie spektrometru Ramana jest jednak dużo szersze, dlatego warto zgłębić wiedzę na ten temat i być może, wykorzystać jego możliwości w inny sposób.